Integritet

Hotel Royals hanterande av personuppgifter

Hantering av personuppgifter

Hotel Royal hanterar våra gästers personuppgifter enligt EUs dataskyddsförordning (GDPR).
Vi behandlar data du själv anger vid bokning eller tecknande av avtal, antingen vid direktkontakt med hotellet eller genom extern bokningskanal (resebyrå).

Vi använder dina personuppgifter för att fullfölja ingångna avtal, påvisa god service vid återbesök samt ha möjligt att delge dig information om erbjudande från vår verksamhet.

Vi sparar personuppgifter efter utcheckning så länge vi finner laga grund för behandlingen eller att du som kund ber oss radera data om dig själv. Observera att data som krävs för att slutföra ingångna avtal är nödvändiga för att avtalet ska gälla.

Du kan en gång per år begära ut all information som lagrats om dig genom att kontakta oss på info@hotel-royal.com.

Upptäcker du felaktigheter i data rörande dig själv kan du alltid begära att vi justerar eller kompletterar dessa.

Hotel Royal 
Drottninggatan 67
411 07 Göteborg

031 – 700 11 70

info@hotel-royal.com